БРЕЙН-РИНГ «ОТ КОЛЬЧУГИ ДО МУНДИРА»

Положение, заявка, правила

 

****